Kto powinien złożyć wniosek

Członkowie akademii poznają najnowsze technologie, a także zdobędą praktyczne doświadczenie w tworzeniu oprogramowania na poziomie przedsiębiorstwa z wykorzystaniem najlepszych praktyk i narzędzi branżowych. Ponadto Devbridge przydzieli każdemu studentowi mentora, który będzie służyć jako źródło wiedzy dla ich projektów programistycznych. Najlepsi absolwenci otrzymują oferty pracy od Devbridge.

Koncentracja na programie

Sourcery Academy for Developers w Polsce to praktyczny, przyspieszony kurs tworzenia oprogramowania, zaprojektowany przez pracowników Devbridge i prowadzony lokalnie w Polsce.

Wyniki

Celem kursu jest umożliwienie studentom technologii i osobom zmieniającym branżę w Polsce doskonalenie ich umiejętności i przygotowanie do kariery w globalnym przemyśle technologicznym. Wszyscy uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą kurs, dostaną referencje jako młodsi inżynierowie oprogramowania w Devbridge.

Czego można oczekiwać od Sourcery Academy

flag icon.

Kandydaci muszą zgłosić się w terminie składania wniosków, aby otrzymać więcej szczegółów na temat testu wstępnego, który w tym roku odbędzie się zdalnie. Test wstępny przeprowadzany jest dla wszystkich kandydatów, którzy chcą zapisać się do akademii. Jest przeznaczony do sprawdzania podstaw logiki kandydata, C#, JavaScript, OOP, SQL, analizy oprogramowania i umiejętności projektowania. Wyniki testu online określą priorytetową listę kandydatów. Przyjmujemy 15 kandydatów z najwyższymi ocenami do akademii, która w tym roku będzie miała zdalny proces rekrutacji. Tylko zarejestrowani kandydaci otrzymają więcej informacji o zbliżającym się teście zdalnym.

speech-bubbles icon.

Uczestnicy poznają najnowsze technologie i sposoby tworzenia oprogramowania przy użyciu najlepszych narzędzi na rynku. Studenci muszą uczestniczyć w trzygodzinnych, cotygodniowych, zdalnych wykładach w czasie rzeczywistym (raz w tygodniu), podczas których eksperci Devbridge będą uczyć ich obsługi najnowszych technologii internetowych React, ASP.NET, EF Core przez trzy miesiące w semestrze wiosennym. Ponadto Devbridge przydzieli każdemu studentowi mentora, który będzie służyć jako źródło wiedzy dla ich niestandardowych projektów programistycznych. Tej wiosny będziemy kontynuować koncepcję kursu hybrydowego: zdalne wykłady w czasie rzeczywistym i spotkania na żywo/zdalne z zespołem i przydzielonym mentorem.

certificate icon.

W semestrze wiosennym Sourcery Academy rozpoczyna się na początku marca i kończy w połowie maja. Ten semestr jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać podstawy technologii .NET. Studenci akademii muszą poświęcić co najmniej 10-15 godzin tygodniowo, aby pomyślnie ukończyć akademię. Na koniec semestru wszyscy studenci otrzymają potwierdzenie ukończenia kursu. Najlepsi absolwenci otrzymają oferty pracy od Devbridge.

devbridge icon.

Na koniec semestru wszyscy studenci otrzymają certyfikat ukończenia Sourcery Academy for Developers. Uczestnicy będą obserwowani przez cały czas trwania kursu przez wyznaczonych mentorów i tak zdobędą 70% ogólnego wyniku odzwierciedlającego postępy. Ocena z egzaminu końcowego stanowi 30% oceny końcowej. Tylko najlepsi absolwenci o najwyższych wynikach zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko młodszego inżyniera oprogramowania w Devbridge.

Plan zajęć

Uwierzytelnianie i autoryzacja

Data

liepos 17 d.

Laikas

11 am

Vieta

Warsaw

Trukmė

3 hr

Dėstytojas

Podstawy Git i JS

Data

kovo 9 d.

Laikas

3:00 PM

Vieta

Warsaw

Trukmė

3 hr

Podstawy sieci

Data

kovo 16 d.

Laikas

3:00 PM

Vieta

Warsaw

Trukmė

3 hr

CZP

Powiadomimy wszystkich wybranych kandydatów o przyjęciu do akademii do 4 marca. Powiadomienia zostaną wysłane na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Prowadzimy hybrydowy kurs koncepcyjny: cotygodniowe zdalne wykłady w czasie rzeczywistym oraz spotkania na żywo z przydzielonym mentorem w biurze Devbridge.

Jeśli chcesz pomyślnie ukończyć akademię, będziesz musiał poświęcić 10-15 godzin tygodniowo:

• Na każdy wykład trzeba przeznaczyć trzy godziny.

• Pozostały czas warto poświęcić na rozwój osobisty, aby w zespole opracować prawdziwy projekt informatyczny, a także zdobyć kompetencje poprzez szkolenia i zadania indywidualne lub grupowe.

Postaraj się przygotować do testów wstępnych online, które mają na celu sprawdzenie Twojej logiki, C#, JavaScript, OOP, podstaw SQL, analizy oprogramowania i umiejętności projektowania. Musisz się zarejestrować przed upływem terminu testu wstępnego. Informacja o zbliżającym się teście zostanie przekazana bezpośrednio tylko zarejestrowanym kandydatom. Czas trwania testu – 2,4 godziny. Nie będzie żadnych negatywnych ocen za błędne odpowiedzi. Najlepsi kandydaci otrzymają bezpośrednie zaproszenia do akademii. Przyjmiemy do akademii 15 kandydatów z najwyższymi ocenami.

Ten bezpłatny kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą poznać najnowsze technologie internetowe. Nie wymagamy od Ciebie żadnych zaawansowanych umiejętności programistycznych przed akademią. Musisz jednak mieć przynajmniej podstawy OOP, aby zdać wstęp. Poszukujemy inteligentnych, zmotywowanych osób, które myślą nieszablonowo i chcą poznać najnowsze technologie internetowe, aby rozpocząć karierę w IT jako młodszy inżynier oprogramowania.

Tak, wymagany jest osobisty laptop.

Akademia przeprowadzi łącznie dziesięć tygodniowych wykładów (raz lub dwa razy w tygodniu). Trzygodzinne wykłady rozpoczynają się zwykle o godzinie 15:00 w każdą środę. Ten trzymiesięczny kurs odbędzie się wiosną (od marca do połowy maja).

Tak, możliwe jest odebranie nagranych wykładów. W związku z tym poprosimy Cię o podpisanie umowy dotyczącej RODO.

Masz inne pytania? Parašykite mums.