Kto może aplikować

Uczestnicy akademii poznają najnowsze technologie i zdobędą praktyczne doświadczenie w zakresie rozwoju oprogramowania z wykorzystaniem najlepszych praktyk i narzędzi. Ponadto Devbridge/Cognizant przydzieli każdemu studentowi mentora, który będzie wsparciem i źródłem wiedzy podczas realizacji pojektu. Najlepsi absolwenci mają szansę dołączyć do Devbridge/Cognizant.

Czym jest Sourcery Academy

Sourcery Academy for Developers to praktyczny, przyspieszony kurs tworzenia oprogramowania, zaprojektowany przez pracowników Devbridge/Cognizant i prowadzony lokalnie w Polsce.

Rezultat

Celem kursu jest umożliwienie studentom kierunków technicznych i osobom chcącym zmienić branżę, podniesienie kwalifiacji, zdobycie cennego doświadczenia i przygotowanie się do kariery w IT. Wszyscy uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą kurs, będą mogli ubiegać się o rolę Junior Software Engineer w Devbridge/Cognizant.

Czego można oczekiwać od Sourcery Academy

flag icon.

Osoby chętne powinny się zarejestrować na stronie aby otrzymać więcej informacji na temat testu. Test wypełniają wszyscy kandydaci, którzy chcą wziąć udział w akademii. Ma on formę online i sprawdza podstawową znajomość JAVA, JavaScript, OOP, SQL, analizy oprogramowania i umiejętności projektowania. Wyniki testu ustalą pierwszeństwo na liście kandydatów. Do Sourcery Academy przyjmiemy 10 oósb z najwyższymi wynikami. Uwaga, tylko zarejestrowani kandydaci otrzymają więcej informacji o zbliżającym się teście!

speech-bubbles icon.

Uczestnicy kursu mają okazję poznać najnowsze technologie i sposoby tworzenia oprogramowania przy użyciu najlepszych narzędzi dostępnych na rynku. Studenci uczetniczą w kursie e-learningowym, który trwa trzy miesiące. Przygotowują go nasi eksperci. Każdemu studentowi przydzielamy mentora, który służy jako źródło wiedzy i wsparcie przy realizacji projektu. Ponadto, studenci mają okazję poznać najnowsze technologie: React, Spring Boot.

certificate icon.

W semestrze jesiennym Sourcery Academy rozpoczyna się na początku października i kończy w połowie grudnia. Ten semestr jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać podstawy JAVA. Studenci powinni móc poświęcić około 20 godzin tygodniowo aby pomyślnie ukończyć akademię. Na koniec semestru wszyscy studenci otrzymają ceryfikaty ukończenia kursu. Najlepsi absolwenci otrzymają od nas oferty współpracy.

devbridge icon.

Na koniec semestru wszyscy studenci otrzymają certyfikat ukończenia Sourcery Academy for Developers. Mentorzy będą przyglądać się wynikom pracy uczestników kursu. Na koniec każdego z uczestników czeka egzamin końcowy. Tylko najlepsi absolwenci z najwyższymi wynikami zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną i będą mogli ubiegać się o stanowisko Junior Software Engineer w Devbridge/Cognizant.

Harmonogram kursu

Podstawy Git i JS

Data

spalio 2 d.

Laikas

Offline

Vieta

Warsaw

Trukmė

±3 hr

Podstawy sieci

Data

spalio 9 d.

Laikas

Offline

Vieta

Warsaw

Trukmė

±3 hr

Podstawy React

Data

spalio 16 d.

Laikas

Offline

Vieta

Warsaw

Trukmė

±3 hr

Najczęściej zadawane pytania

Powiadomimy wszystkich wybranych kandydatów o przyjęciu do akademii do 7 października. Powiadomienia zostaną wysłane na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Prowadzimy hybrydowy kurs, który oferuje cotygodniowe zdalne wykłady w czasie rzeczywistym oraz spotkania na żywo. Uczestnicy otrzymają materiały do samodzielnej nauki oraz możliwość pracy z przydzielonym mentorem, który pomoże w zdobyciu wiedzy z zakresu rozwoju projektów. Zależnie od potrzeby, spotkania zespołów mogą odbywać się na miejscu w biurze.

Jeśli chcesz pomyślnie ukończyć akademię, musisz poświęcić około 20 godzin tygodniowo:

• Na każdy wykład trzeba przeznaczyć trzy godziny tygodniowo.

• Pozostały czas warto poświęcić na rozwój osobisty, aby wraz z zespołem opracować prawdziwy projekt, a także aby zdobyć kompetencje poprzez szkolenia i zadania indywidualne lub grupowe.

Postaraj się przygotować do testów wstępnych online, które mają na celu sprawdzenie Twojej logiki, znajomości C#, JavaScript, OOP, podstaw SQL, analizy oprogramowania i umiejętności projektowania. Musisz się zarejestrować przed upływem terminu testu wstępnego. Informacja o zbliżającym się teście zostanie przekazana bezpośrednio tylko zarejestrowanym kandydatom. Czas trwania testu – 2,4 godziny. Nie będzie żadnych negatywnych ocen za błędne odpowiedzi. Najlepsi kandydaci otrzymają bezpośrednie zaproszenia do akademii. Przyjmiemy do akademii 20 kandydatów, którzy uzyskali najwyższe oceny.

Ten bezpłatny kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą poznać najnowsze technologie. Nie wymagamy od Ciebie żadnych zaawansowanych umiejętności programistycznych przed akademią. Musisz jednak mieć przynajmniej podstawy OOP, aby zdać wstęp. Poszukujemy inteligentnych, zmotywowanych osób, które myślą nieszablonowo i chcą poznać najnowsze technologie, aby rozpocząć karierę w IT jako Młodszy Inżynier Oprogramowania.

Tak, wymagany jest osobisty laptop.

W trakcie Akademii nie prowadzimy regularnych wykładów. Akademia udostępnia treści offline oparte na różnych tematach, przeznaczonych do samodzielnej nauki. Każdy temat wymaga ±10 godzin nauki tygodniowo. Ten kurs e-learningowy trwa łącznie dwa miesiące i jest dostępny jesienią i wiosną każdego roku (od września do połowy grudnia oraz od marca do połowy maja).


Tak, nagrane wykłady wysyłane są do wszystkich uczestników po podpisaniu umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych (RODO).

Masz inne pytania? Parašykite mums.