Kto może złożyć wniosek

Członkowie akademii poznają najnowsze technologie, a także zdobędą praktyczne doświadczenie w tworzeniu oprogramowania na poziomie przedsiębiorstwa z wykorzystaniem najlepszych praktyk i narzędzi branżowych. Ponadto Devbridge/Cognizant Softvision przydzieli każdemu studentowi mentora, który będzie służyć jako źródło wiedzy w ich projektach programistycznych. Najlepsi absolwenci otrzymają oferty pracy od Devbridge/Cognizant Softvision.

Główny cel programu

Sourcery Academy for Developers w Polsce to praktyczny, przyspieszony kurs tworzenia oprogramowania, zaprojektowany przez pracowników Devbridge/Cognizant Softvision i prowadzony lokalnie w Polsce.

Wyniki

Celem kursu jest umożliwienie studentom technologii i osobom zmieniającym branżę w Polsce doskonalenie ich umiejętności i przygotowanie do kariery w globalnym przemyśle technologicznym. Wszyscy uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą kurs, dostaną referencje jako młodsi inżynierowie oprogramowania w Devbridge/Cognizant Softvision.

Czego można oczekiwać od Sourcery Academy

flag icon.

Kandydaci muszą zgłosić się w terminie składania wniosków, aby otrzymać więcej szczegółów na temat testu wstępnego, który w tym roku odbędzie się zdalnie. Test wstępny przeprowadzany jest dla wszystkich kandydatów, którzy chcą zapisać się do akademii. Jest przeznaczony do sprawdzania podstaw logiki kandydata, JAVA, JavaScript, OOP, SQL, analizy oprogramowania i umiejętności projektowania. Wyniki testu online określą priorytetową listę kandydatów. Przyjmujemy 10 kandydatów z najwyższymi ocenami do akademii, która w tym roku będzie miała zdalny proces rekrutacji. Tylko zarejestrowani kandydaci otrzymają więcej informacji o zbliżającym się teście zdalnym.

speech-bubbles icon.

Uczestnicy poznają najnowsze technologie i sposoby tworzenia oprogramowania przy użyciu najlepszych narzędzi na rynku. Studenci muszą uczestniczyć w kursie e-learningowym, który trwa trzy miesiące. Kurs jest przgotowany przez ekspertów Devbridge/Cognizant Softvision. Firma również przydzieli każdemu studentowi mentora, który będzie służyć jako źródło wiedzy dla ich niestandardowych projektów programistycznych. Ponadto, studenci będą uczyć się obsługi najnowszych technologii internetowych React, Spring Boot.

certificate icon.

W semestrze jesiennym Sourcery Academy rozpoczyna się na początku października i kończy w połowie grudnia. Ten semestr jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać podstawy technologii JAVA. Studenci akademii muszą poświęcić co najmniej ±20 godzin tygodniowo, aby pomyślnie ukończyć akademię. Na koniec semestru wszyscy studenci otrzymają potwierdzenie ukończenia kursu. Najlepsi absolwenci otrzymają oferty pracy od Devbridge/Cognizant Softvision.

devbridge icon.

Na koniec semestru wszyscy studenci otrzymają certyfikat ukończenia Sourcery Academy for Developers. Uczestnicy będą obserwowani przez cały czas trwania kursu przez wyznaczonych mentorów. Na koniec każdy z uczesników zdaje egzamin końcowy. Tylko najlepsi absolwenci o najwyższych wynikach zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko młodszego inżyniera oprogramowania w Devbridge/Cognizant Softvision.

Plan zajęć

Podstawy Git i JS

Data

kovo 13 d.

Laikas

Offline

Vieta

Warsaw

Trukmė

±3 hr

Podstawy sieci

Data

kovo 20 d.

Laikas

Offline

Vieta

Warsaw

Trukmė

±3 hr

Podstawy reakcji

Data

kovo 27 d.

Laikas

Offline

Vieta

Warsaw

Trukmė

±3 hr

CZP

Powiadomimy wszystkich wybranych kandydatów o przyjęciu do akademii do 7 października. Powiadomienia zostaną wysłane na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Prowadzimy hybrydowy kurs, który oferuje cotygodniowe zdalne wykłady w czasie rzeczywistym oraz spotkania na żywo. Uczestnicy otrzymają materiały do samodzielnej nauki oraz możliwość pracy z przydzielonym mentorem, który pomoże w zdobyciu wiedzy z zakresu rozwoju projektów. Zależnie od potrzeby, spotkania zespołów mogą odbywać się na miejscu w biurze.

Jeśli chcesz pomyślnie ukończyć akademię, będziesz musiał poświęcić ±20 godzin tygodniowo:

• Na każdy wykład trzeba przeznaczyć trzy godziny tygodniowo.

• Pozostały czas warto poświęcić na rozwój osobisty, aby wraz z zespolem opracować prawdziwy projekt, a także aby zdobyć kompetencje poprzez szkolenia i zadania indywidualne lub grupowe.

Postaraj się przygotować do testów wstępnych online, które mają na celu sprawdzenie Twojej logiki, C#, JavaScript, OOP, podstaw SQL, analizy oprogramowania i umiejętności projektowania. Musisz się zarejestrować przed upływem terminu testu wstępnego. Informacja o zbliżającym się teście zostanie przekazana bezpośrednio tylko zarejestrowanym kandydatom. Czas trwania testu – 2,4 godziny. Nie będzie żadnych negatywnych ocen za błędne odpowiedzi. Najlepsi kandydaci otrzymają bezpośrednie zaproszenia do akademii. Przyjmiemy do akademii 20 kandydatów z najwyższymi ocenami.

Ten bezpłatny kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą poznać najnowsze technologie internetowe. Nie wymagamy od Ciebie żadnych zaawansowanych umiejętności programistycznych przed akademią. Musisz jednak mieć przynajmniej podstawy OOP, aby zdać wstęp. Poszukujemy inteligentnych, zmotywowanych osób, które myślą nieszablonowo i chcą poznać najnowsze technologie internetowe, aby rozpocząć karierę w IT jako młodszy inżynier oprogramowania.

Tak, wymagany jest osobisty laptop.

Akademia zapewnia materiały offline na zróżnicowane tematy. Każdy z tematów wymaga trzech godzin nauki tygodniowo. Nasz kurs trwa 3 miesiące i jest organizowany dwa razy w roku: jesienią i wiosną (od października do połowy strycznia oraz od marca do połowy maja).


Tak, nagrane wykłady wysyłane są do wszystkich uczesntików po podpisaniu umowy dotyczącej RODO.

Masz inne pytania? Parašykite mums.